Erasmus Centre for Business Innovation:
Kennisonderneming van de universiteit voor vragen uit het bedrijfsleven
Sociale innovatie:
Hoe innoveert uw organisatie? Hoe organiseert u innovatie?
Businessmodel Innovatie:
Hoe vindt uw bedrijf zichzelf opnieuw uit?

Erasmus Centre for Business Innovation – Uw onafhankelijke partner voor nieuwe inzichten

Bedrijven en instellingen worden steeds meer uitgedaagd om zichzelf opnieuw uit te vinden. Dat stelt managers en beleidsmakers voor complexe vraagstukken. Hoe zal de organisatie in de toekomst waarde creëren voor haar stakeholders? Hoe organiseert u innovatie binnen de onderneming en in samenwerking met externe partijen? Hebben veranderingen in managementpraktijken en organisatiestructuren het beoogde effect?

Erasmus Centre for Business Innovation, een kenniscentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam, brengt fundamentele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk. Deze inzichten helpen managers om in een complexe en dynamische omgeving het concurrentievermogen van de organisatie duurzaam te versterken. Hierbij ligt de focus op business innovatie in brede zin, met aandacht voor de sociale en organisatorische aspecten van (business model) innovatie.

De 3 pilaren van Erasmus CBI: Fundamenteel Onderzoek, Toegepast Onderzoek, en Educatie & Training

Erasmus Centre for Business Innovation richt zich op fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en educatie & training. Deze drie werkvelden versterken elkaar. Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de praktijk in presentaties, workshops en executive training. Nieuwe fundamentele inzichten bieden tevens een gedegen kader voor praktijkgericht onderzoek. Op deze manier zijn we in staat om continu ons eigen kennisveld te innoveren en deze in te zetten in maatwerkprojecten voor uw organisatie.

3

Fundamenteel onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse verricht door senior (postdoc) onderzoekers en promovendi van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De focust ligt op het gebied van management innovatie, sociale innovatie, business model innovatie, ondernemerschap en strategische vernieuwing.

image009

Toegepast onderzoek

Praktijkgerichte maatwerkprojecten voor uw organisatie met betrekking tot business innovatie op basis van gevalideerde methoden, raamwerken en instrumenten. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen en analyseren van enquêtes tot diverse scans, monitoring en effectmetingen.

Lees meer

users

Educatie & Training

Seminars, bedrijfspresentaties, workshops en executive training op maat verzorgd door ervaren onderzoekers. Desgewenst kan worden voortgebouwd op een voorafgaand toegepast onderzoek met betrekking tot uw organisatie, organisatieonderdeel, markt en/of focusgebied.

Lees meer

Uitgelicht