Erasmus Centre for Business Innovation:
Kennisonderneming van de universiteit voor vragen uit het bedrijfsleven
Sociale innovatie:
Hoe innoveert uw organisatie? Hoe organiseert u innovatie?
Businessmodel Innovatie:
Hoe vindt uw bedrijf zichzelf opnieuw uit?

Erasmus Centre for Business Innovation – Uw onafhankelijke partner voor nieuwe inzichten

Play at the best casino with us on beste online casino. Bonus for the first 100 people! ‘Survival of the fittest’: bedrijven, instellingen en andere organisaties staan in toenemende mate voor belangrijke innovatieopgaven om concurrerend en relevant te blijven in een sterk veranderende omgeving. Dat stelt managers en beleidsmakers voor complexe vraagstukken. Hoe zal de organisatie in de toekomst waarde creëren voor haar stakeholders? Hoe combineren we efficiëntieslagen met drastische vernieuwing? Hoe kunnen we onze innovatie- activiteiten organiseren, zowel intern als in samenwerking met andere partijen? Hebben ‘slimmere’ manieren van werken en veranderingen in managementpraktijken en organisatiestructuren het beoogde effect? Wat kan beter? Waar wacht je nog op, ga meteen naar book of dead demo play nu is het tijd om te beginnen met spelen en winnen!

Het Erasmus Centre for Business Innovation, een erkend kenniscentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam, brengt fundamentele inzichten uit academisch onderzoek naar de praktijk. Deze inzichten helpen bij het duurzaam versterken van het internationale concurrentievermogen van gevestigde organisaties die opereren in een complex- dynamische omgeving. De beste roulette en poker op onze site mobile casino games for real money. Ga naar en ontvang grote bonussen! Hierbij ligt de focus op business-gerelateerde innovatie in de breedste zin van het woord, met bijzondere aandacht voor de meest belangrijke, niet-technologische aspecten en determinanten van innovatie: managementpraktijken, organisatie- en arbeidsvormen, leiderschap, samenwerkingsrelaties en menselijk kapitaal.

De 3 pilaren van het Erasmus Centre for Business Innovation

Het Erasmus Centre for Business Innovation richt zich op fundamenteel (algemeen academisch) onderzoek, toegepast (praktijkgericht) onderzoek en educatie & training. De drie werkvelden versterken elkaar. Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe inzichten uit fundamenteel onderzoek worden vertaald naar de praktijk in presentaties, workshops en executive training. Tevens bieden die inzichten vaak een gedegen kader voor toegepaste onderzoeksprojecten. En interessante uitkomsten uit dergelijke projecten geven mogelijk aanleiding tot additioneel fundamenteel onderzoek. Op deze manier blijven we in staat om continu ons eigen kennisveld te innoveren en deze in te zetten in maatwerkprojecten voor uw organisatie.

Fundamenteel onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse verricht door senior onderzoekers en promovendi van de Erasmus Universiteit. Focus op business innovatie-gerelateerde thema’s zoals sociale innovatie, corporate ondernemerschap, innovatie ecosystemen en businessmodel-vernieuwing.

Toegepast Onderzoek

Toegepast onderzoek

Praktijkgerichte maatwerkprojecten voor uw organisatie met betrekking tot business innovatie op basis van gevalideerde methodieken en raamwerken. Voorbeelden hiervan zijn monitoringsonderzoek, diverse ‘quick scans’ een meer uitgebreide innovatie-gerichte bedrijfsanalyses, en het uitvoeren van effectmetingen.

Lees meer

Educatie & Training

Educatie & Training

Bedrijfspresentaties, thematische leergangen, workshops, executive training en inspiratiesessies, op maat verzorgd door ervaren onderzoekers. Desgewenst kan daarbij worden voortgebouwd op een voorafgaand toegepast onderzoek met betrekking tot uw organisatie, divisie, afdeling, alliantie, sector en/of focusgebied.

Lees meer

Uitgelicht

Toegepast onderzoek: Illustratieve referentieprojecten