Beleidsexperimenten sociale innovatie

Case-onderzoek bij diverse organisaties

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken