Trots in plaats van een bonus

De bank van morgen vraagt om een nieuw type medewerker, inspirerend leiderschap, een fl exibeler organisatiemodel en beter risicobeheer. Negen prikkelende ideeën die als richtingwijzer kunnen fungeren.