Educatie & Training

Aanbod en mogelijkheden

Wenst u toegang te krijgen tot state-of-the-art academische kennis op het gebied van businessmodel innovatie, sociale innovatie, organisationele flexibliteit, strategische vernieuwing en innovatievermogen? Wilt u meer weten over hoe deze kennis van waarde kan zijn voor uw organisatie, personeelsbestand of beleidsstrategie? We verzorgen graag een lezing, masterclass, workshop of inspiratiesessie waarbij innovatie, vernieuwing en hieraan gerelateerde factoren, in lijn met uw wensen en aandachtspunten, centraal staan. Onze vernieuwende inzichten uit de bedrijfskundige wetenschap en de praktijk worden op een toegankelijke wijze gepresenteerd. Dit kan bijvoorbeeld tijdens of voorafgaande aan een MT- of directieoverleg, voor een selectie groep medewerkers of tijdens grotere evenementen. We kunnen tevens modereren.

Het verzorgen van een theoretische leergang behoort ook tot de mogelijkheden. Zo bieden we sinds enkele jaren een leergang sociale innovatie aan voor operators, shiftleaders en andere medewerkers van havengerelateerde bedrijven.

We hebben ook ervaring op het gebied van (op maat gemaakte) executive training modules, zowel op locatie als binnen de universiteit, met aandacht voor diverse belangrijke facetten van business innovatie alsmede de interactie hiertussen. In dergelijke modules staan bijvoorbeeld thema’s zoals innovatiemanagement en -strategie, corporate entrepreneurship (intrapreneurship), transformationeel leiderschap en innovatieve human capital praktijken centraal.

Naast diverse vormen van educatie en training zijn we prima in staat om advies, coaching en andersoortige support te geven om in samenwerking de toepassing van vernieuwende inzichten te bevorderen. We denken graag met u mee.

 • Presentaties en lezingen
 • Workshops en inspiratiesessies
 • Modereren van bijeenkomsten
 • Executive training modules
 • Leergangen
 • Support

Expertise en ervaring van ons team

Het team van het Erasmus Centre for Business Innovation heeft ruime ervaring met het geven van onder meer lezingen, bedrijfspresentaties, masterclasses, workshops, leergangen en executive training op het gebied van business innovatie in de brede zin van het woord. Kernthema’s zijn businessmodel innovatie, sociale innovatie (zoals nieuwe manieren van organiseren, managen, leiding geven, werken en samenwerken), ambidexteriteit (het kunnen combineren van efficiëntie- en innovatie-gedreven activiteiten) en determinanten van concurrentie- en innovatievermogen. Daarbij richten we ons op bestuurders, managers, beleidsmakers en selecte groepen medewerkers met interesse in innovatiemanagement en organisatievernieuwing. We doen dit voor een breed scala aan opdrachtgevers in diverse sectoren.

Illustratieve voorbeelden uit onze portfolio ‘educatie & training’:

 • Leergang Sociale Innovatie (2011-2017) voor operators, shiftleaders, planners en andere medewerkers in de haven, in opdracht van CNV Vakmensen. Hoe kunnen medewerkers het werk beter, gezonder en leuker maken? [Lees meer]
 • Symposium Zelfsturing in de Praktijk (2016). Presentatie over diverse vormen en facetten van zelfsturing vanuit de wetenschap en praktijk, met diverse ervaringsdeskundigen, gevolgd door een verdiepende workshop [Lees meer]
 • Strategievakken op MSc (Master) niveau aan de Rotterdam School of Management, de bedrijfskundefaculteit van de Erasmus Universiteit, waaronder “Management Foundations” en “Managing Strategy Formulation”. [Lees meer]
 • Presentaties binnen HOVO-programma (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) “De Rotterdamse Haven” over strategische waarde creatie en samenwerkingsverbanden in de haven (2015). Opdrachtgever: Erasmus Academie. [Lees meer]
 • Conferentiesessies en workshops tijdens de AIVP World Conference “Cities and Ports Crossovers” 2016. Thema’s: sociale innovatie en de toekomst van menselijk kapitaal, werkgelegenheid en educatie in havensteden. [Lees meer]
20161006_151414s
Educatie & Training