Fundamenteel onderzoek

Onderzoeksgebieden

Sociale innovatie, flexibiliteit van organisaties en businessmodel-innovatie worden gezien als bronnen van concurrentievoordeel die minstens net zo belangrijk zijn voor uw organisatie als technologische innovatie. Toch zijn relatief veel vragen over deze niet-technologische typen van innovatie nog onbeantwoord. Erasmus Centre for Business Innovation is een kenniscentrum binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam waar door zowel senior (postdoc) onderzoekers als promovendi onafhankelijk academisch onderzoek wordt verricht naar business innovatie. Daarbij zijn onder andere de volgende onderzoeksgebieden te onderscheiden:

  • Antecedenten en hefbomen van business model innovatie: hoe en waarom vernieuwen bedrijven hun businessmodel?
  • De ontwikkeling van duale business modellen door bedrijven die zowel hoge niveaus van zowel business model-vernieuwing als business model-replicatie realiseren binnen de organisatie.
  • Interactie-tussen technologische innovatie en sociale innovatie: Hoe kunnen beide vormen van innovatie elkaar optimaal versterken?
  • De invloed van interne en externe factoren op de ontwikkeling en adoptie van nieuwe managementpraktijken in organisaties.
  • De werking van diverse vormen van sociale innovatie, inclusief nieuwe manieren van organiseren, managen, werken en samenwerken met externe stakeholders.
  • De ontwikkeling van innovatieve human capital strategieën: hoe kan menselijk kapitaal effectiever worden ingezet om het concurrentievoordeel van organisaties (en hele regio’s) te versterken?
  • Intrapreneurship: welke factoren liggen ten grondslag aan ondernemerschap van middel- en frontline management en hoe beïnvloedt dit ondernemerschap de bedrijfsresultaten?
  • De implicaties van sociale innovatie op keten- en netwerkniveau: welke mechanismen spelen een rol bij het ontwikkelen van nieuwe management- en organisatiepraktijken op inter- en multi-organisationeel niveau?
  • Welke factoren verklaren de innovatiekracht en het duurzame internationale concurrentievermogen van landen en regio’s?

Fundamenteel onderzoek door teamleden van het Erasmus Centre for Business Innovation naar strategische vernieuwing, businessmodel innovatie, sociale innovatie en diverse hieraan gerelateerde onderzoeksgebieden heeft geresulteerd in een groeiend aantal academische publicaties. De publicaties zijn verschenen in de vorm van boekhoofdstukken en proefschriften en in wetenschappelijke tijdschriften zoals Organization Science, Journal of Management, Organization Studies, Long Range Planning, Journal of Business Research, European Management Review, Maritime Economics & Logistics en M&O. Een overzicht vindt u via onderstaande link.

Lopende onderzoeksprojecten (fundamenteel onderzoek)

Onderzoekers (waaronder diverse promovendi) gelieerd aan het Erasmus Centre for Business Innovation werken momenteel actief aan de volgende fundamentele academische onderzoeksprojecten op het gebied van business innovatie: