Management van multi-organisationele relaties in industriële ecosystemen

Onderzoek naar het managen van multi-organisationele relaties binnen zogenaamde industriële ecosystemen ten behoeve van een hogere resource productiviteit van de betrokken bedrijven. In dergelijke circulaire netwerken zijn bedrijfsstromen aan elkaar verknoopt op een manier dat afval van de één input is voor het productieproces van de ander.

Post-doc onderzoek naar het managen van multi-organisationele relaties binnen zogenaamde ‘industriële ecosystemen’ ten behoeve van een hogere resource productiviteit van de betrokken bedrijven. In dergelijke circulaire netwerken zijn bedrijfsstromen aan elkaar verknoopt op een manier dat afval van de één input is voor het productieproces van de ander. De onderliggende organisatorische relaties moeten veelal op een andere manier worden gemanaged dan bedrijven gewend zijn, mede vanwege de hogere mate van interafhankelijkheid en de hieraan gekoppelde coordinatiebehoefte. Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van betere inzichten in welke nieuwe managementpraktijken in dit verband belangrijk zijn en hoe dergeljke praktijken kunnen worden ontwikkeld en geimplementeerd in een multi-organisationele context.