Nederland zakt drie plaatsen op de “Global Gender Gap Index 2016″

Publicatiedatum: 26-10-2016

Nederland is 3 plaatsen gezakt op de jaarlijks door het World Economic Forum (WEF) opgestelde Global Gender Gap Index, zo blijkt uit het zojuist gepubliceerde “The Global Gender Gap Report 2016”. Vrouwen participeren minder in het arbeidsproces, hebben overwegend een parttime baan, verdienen aanzienlijk minder en hun aandeel in leidinggevende functies blijft sterk achter.

gelinkt

Download het persbericht