Quick Scan Flexibiliteit

Toenemende turbulentie vraagt om meer flexibiliteit

De 21e eeuw stelt managers voor ongekende uitdagingen. Technologische innovaties, veranderende regelgeving en economische instabiliteit leiden er toe dat steeds meer organisaties in een hyper competitieve omgeving komen te opereren. Organisaties vergroten hun overlevingskans als zij ruimte bieden voor flexibiliteit.

Uw uitdagingen

Als leidinggevende zult u het voortouw moeten nemen bij het bepalen van de gewenste vorm van flexibiliteit. Maar wat is wijsheid? Hoe kunt u de schijnbaar tegengestelde behoefte aan stabiliteit en efficiency vereenzelvigen met de noodzaak tot innovatie en vernieuwing? Welke ingrepen zijn nodig in de organisatie om condities te creëren voor zowel operationele als strategische flexibiliteit?

Onze oplossingen

Met het raamwerk flexibiliteit bieden wij u een coherente structuur en een begrippenkader om de discussie over flexibiliteit te faciliteren. Onze theorieën over organisatieflexibiliteit zijn wetenschappelijk onderbouwd. Daarnaast zijn onze modellen gebaseerd op een database met meer dan 6000 respondenten uit het bedrijfsleven en de publieke sector.

Quick Scan Flexibiliteit

De Quick Scan Flexibiliteit kan op individuele basis worden ingevuld, maar ook breder worden uitgezet in uw organisatie. U verkrijgt snel een gedeeld kader voor onderlinge discussie en uitgangspunten om uw inzichten te delen.

Individuele scan en rapportage

Snel doordringen tot de materie en inzicht in uw organisatie. Een enkele licentie kost 50 euro. Voor 10 licenties betaalt u slechts 250 euro. U ontvangt een licentie gratis bij aanschaf van het boek ‘De Flexibele Onderneming’ van prof. Henk Volberda.

Teamscan en workshop

Onder deskundige begeleiding kennis en inzicht delen met uw managementteam. Uw management team vult onafhankelijk van elkaar de scan in. Na een presentatie van de resultaten begeleiden we een workshop gericht op het bepalen van een koer naar permanente flexibiliteit.

Concernbrede analyse

Breng de verschillen tussen business units en afdelingen aan het licht en ontwikkel een gebalanceerde revitalisatiestrategie voor uw gehele organisatie. Ons team voert een complete maatwerk analyse uit, adviseert over de optimale flexibele organisatievorm en biedt ondersteuning bij organisatieontwikkeling.

Quick Scan Flexibiliteit
Heeft u nog geen logincode? Neem dan contact op met info@erasmuscbi.nl. Meer informatie over de Quick Scan Flexibiliteit vindt u hier.

Het raamwerk 'organisatieflexibiliteit'

flexibility-framework