Re-inventing business: hoe bedrijven hun businessmodel innoveren

Ontwikkelingen als toenemende concurrentie en kortere levenscycli van producten en diensten dwingen Nederlandse bedrijven in vrijwel alle sectoren om zich continu te vernieuwen. In opdracht van Stichting Management Studies – gelieerd aan VNO-NCW – heeft INSCOPE nieuwe inzichten gepresenteerd in hoe bedrijven via businessmodel-innovatie hun concurrentievermogen kunnen bevorderen. Hiervoor is er een survey uitgevoerd onder 10.000 organisaties in Nederland. Dit omvat een grote variëteit aan bedrijven wat betreft bijvoorbeeld leeftijd, omvang, en sector waarin ze actief zijn. Ook zijn er casestudies uitgevoerd bij bedrijven als DSM, NXP, Randstad Nederland, en Royal IHC. Deze bevindingen zijn op een aantrekkelijke manier gepresenteerd in het boek “Re-inventing business: hoe bedrijven hun businessmodel innoveren” (van Gorcum, 2013).

In het boek wordt de noodzaak van businessmodel-innovatie belicht, replicatie en vernieuwing van een businessmodel worden uitgebreid toegelicht, net als hefbomen, en versnellers en vertragers om businessmodel-innovatie te realiseren. Het managen van de transformatie van een businessmodel komt eveneens aan bod. Zo kunnen bedrijven aan de ene kant hun businessmodel repliceren door het te verbeteren over de tijd en op te schalen naar andere markten. Bedrijven als IKEA en McDonald’s zijn daar bekende voorbeelden van. Aan de andere kant kunnen bedrijven hun business model vernieuwen door het radicaal om te gooien. De omslag van DSM van chemie naar life sciences en materials is daar een voorbeeld van.

Op basis van de bevindingen in het boek is eveneens een businessmodel-innovatiescan ontwikkeld. Dit stelt managers in staat om businessmodel-innovatie als een bron van concurrentievoordeel aan te wenden. De scan biedt hen eveneens handvatten om dat te realiseren.