Christian TeerdsResearch Assistant

Christian verleent onderzoeksassistentie binnen het Erasmus Centre for Business Innovation, wat hij combineert met een bachelorstudie Tuinbouw & Agribusiness (derdejaars) aan de Inholland University of Applied Sciences in Delft.