Dr. Rick HollenManaging Partner

Bedrijfskundig onderzoeker en managing partner van het Erasmus Centre for Business Innovation. Gepromoveerd (PhD in Management, 2015) op onderzoek naar innovatieve managementpraktijken, multi-organisationele samenwerking en strategische waardecreatie in een havencontext. Havengerelateerd onderzoek, momenteel voornamelijk in het kader van samenwerkingsverband SmartPort, vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van zijn brede onderzoeksportefeuille. Projectcoördinator van o.a. de jaarlijkse Haven Innovatie Barometer. Faculty member binnen de vakgroep Strategic Management & Entrepreneurship van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, en tevens als extern onderzoeker verbonden aan de Corporate Strategy afdeling van het Havenbedrijf Rotterdam. Academisch supervisor van PhD en MSc (part- en fulltime) thesistrajecten op het gebied van strategie en innovatie. Voornaamste wetenschappelijke onderzoeksinteresses zijn sociale/management innovatie (nieuwe manieren van organiseren, managen, leiding geven, werken en samenwerken) en de ontwikkeling en implementatie van beleid/strategieën gericht op het vergroten van het innovatie- en concurrentievermogen van organisaties, samenwerkingsverbanden en regio’s. Gericht op kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Zijn onderzoek is verschenen in diverse wetenschappelijke tijdschriften en boeken, en gepresenteerd op internationale academische conferenties in onder meer de VS, Canada, België, Frankrijk, Israël en Zwitserland. Voormalig organisatiecommissielid binnen diverse European Academy of Management conference tracks. Eerder relevante internationale studie-/projectervaring opgedaan in Denemarken, Canada, Chili, Vietnam en de VS, en gewerkt binnen een internationale onderneming als business development manager gericht op intelligence-gerelateerde services voor de Nederlandse healthcare en life sciences sector. Uitgebreid CV kan desgewenst worden opgevraagd.