Lance Cosaert MScResearch Associate

Lance is als promovendus verbonden aan het Erasmus Center for Business Innovation en het Erasmus Research Institute of Management. Hij doet onderzoek naar lerende organisaties en technologische veranderingen. Hij onderzoekt hoe organisaties effectief relevante externe informatie kunnen identificeren en vervolgens de kennis die daaruit voortvloeit kunnen inzetten om verschillende soorten innovatie te bevorderen. Binnen deze onderzoekcontext focust hij op antecedenten van innovatie, zoals dynamische managementcapaciteiten, inter-organisatorische samenwerking en intra-organisatorische mechanismen. Ook is Lance geïnteresseerd in institutionele theorieën die heterogeniteit in innovatiecapaciteit van organisaties kunnen verklaren. Daarnaast doet hij onderzoek naar organisatorische innovatiemogelijkheden van bedrijven die binnen hun industrie worden geconfronteerd met disruptieve ontwikkelingen.