Renee Rotmans MScBAResearch Associate

Renee bestudeert voor haar promotieonderzoek sociale innovatie en antecedenten daarvan, met een specifieke focus op innovatieve human capital praktijken in havens. Ze doet dat in het kader van het SmartPort samenwerkingsverband. Ze werkte eerder als junior onderzoeker bij de faculteit Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit. Daar werkte ze mee aan een project voor het Erasmus MC over strategische samenwerking in de zorg, met speciale aandacht voor de optimale positionering van het medisch centrum in de regio. Renee behaalde een mastergraad in Strategic Management van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, en een bachelorgraad in International Business Administration.