Somendra Narayan MScResearch Associate

Somendra doet promotieonderzoek naar de invloed van managementcognitie en diversiteit op business model innovatie. Daarbij richt hij zich onder meer op de impact van heterogeniteit binnen top management teams en hun structurele onderlinge afhankelijkheid op de ideevorming rondom innovatieve business modellen alsmede de adoptie van nieuwe business modellen. Zijn voornaamste onderzoeksinteresses liggen op het vlak van business model innovatie en de rol daarin van individuele strategen, de menselijke geest en strategische processen op team-niveau.