Taghi Ramezan Zadeh MScResearch Associate

Taghi richt zich voornamelijk op ondernemend gedrag van midden- en lijnmanagers, met speciale aandacht voor hun creatieve capaciteiten en motivatie voor het nemen van nieuwe initiatieven. In zijn promotieonderzoek naar ‘intrapreneurship’ binnen grote gevestigde bedrijven besteed hij onder meer aandacht aan de manier waarop en mate waarin organisatie-identiteit, performance feedback en motivatieprofielen van midden- en lijnmanagers invloed hebben op de ondernemende en innovatieve performance van bedrijven. In het kader van dit onderzoek werkt hij samen met een aantal grote Nederlandse bedrijven uit verschillende sectoren zoals energie, procesindustrie, transport en zakelijke dienstverlening.